กลับหน้าหลัก ม.ว.Pre-Test   l   www.mvsk.ac.th
     
 
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่ (ม.ว.Pre-test)

คำนำหน้า* :
ชื่อ(ภาษาไทย)* :
นามสกุล(ภาษาไทย)* :
วัน/เดือน/ปี เกิด* : / /
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก* :
ระดับการศึกษา* :
โรงเรียน* :
โทร* :
รหัสผ่าน(a-z หรือ 0-9)* :
ยืนยันรหัสผ่าน* :

ขออภัย! ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาการรับสมัคร
   
 
     
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click

ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107

Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.